Strømbestilling Trumf Strømavtale - GE Spot

Steg 1:
Litt info om deg

Steg 2:
Se over og bekreft

Steg 3:
Ferdig

For å kunne bestille Trumf Strømavtale - GE Spot må du logge inn med din Trumf-konto. Følg instruksjonene nedenfor.

Du er logget inn med din Trumf-konto. Fullfør resten av bestillingen for å bestille Trumf Strømavtale - GE Spot.

{{trumf.loginStatus}}

For å spare Trumf-bonus hos Gudbrandsdal Energi må Trumf AS utlevere medlemsID til Gudbrandsdal Energi AS. Da kan dine strømavtaler registreres med Trumf medlemsID slik at du kan spare Trumf-bonus på strømforbruket.
Gudbrandsdal Energi utleverer fakturadetaljer/transaksjoner vedrørende selve strømforbruket med medlemsID til Trumf AS slik at Trumf kan beregne og gi deg bonus.

Les Trumfs personvernerklæring her.

Les Gudbrandsdal Energi sin personvernerklæring her.

Vennligst godta vilkårene ovenfor for å logge inn.

Vennligst fullfør Trumf-innlogging i vinduet som ble åpnet,
eller trykk her for å forsøke på nytt.

Opplever du teknisk trøbbel med innloggingen?
Forsøk igjen senere eller kontakt Trumf kundeservice.

Info om deg:

*

Mobiltelefonnummer er påkrevd

*

Fornavn er påkrevd

*

Etternavn er påkrevd

(dd.mm.åååå) *
. .

Fødselsdato er påkrevd

*

E-post er påkrevd

Adressen til boligen hvor du ønsker å bestille strøm:

Gatenavn er påkrevd

Postnummer er påkrevd

Skjemaet inneholder feil, vennligt korriger disse før du går videre.

Vi fant deg ikke i folkeregisteret. Legg inn ditt fødselsnummer eller sjekk om navn og fødselsdato er skrevet inn riktig.

Det ser ut til å være flere med ditt navn født på samme dag

Vi trenger derfor ditt fødselsnummer for å identifisere deg:

Vi har identifisert deg, men andre mangler i skjema forhindrer oss fra å gå videre

Spørsmål?
Kontakt vårt kundesenter på tlf 61 29 47 00 eller send e-post til marked@ge.no.

Vi finner ingen måler på denne adressen som er registrert i ditt navn.

Noen tips:
- Er måleradressen skrevet riktig? Sjekk gjerne måleradressen på faktura fra nåværende leverandør.
- Skal du overta en måler som står i en annen persons navn? Fyll inn målernummer i feltet under.

Spørsmål?
Kontakt vårt kundesenter på tlf 61 29 47 00 eller send e-post til marked@ge.no.

Det oppstod en ukjent teknisk feil ved søk på personalia ved søk på målernummer

Vennligst sjekk om feltene i skjema er skrevet korrekt og prøv på nytt. Om feilen vedvarer, ta kontakt med vårt kundesenter på 61 29 47 00.

Vi fant følgende strømanlegg:

Strømanleggseier
{{suggestedMeteringPoint.owner}}
Målepunkt-ID
{{suggestedMeteringPoint.ean}}
Adresse
{{suggestedMeteringPoint.fulladdress}}
Målernummer
{{suggestedMeteringPoint.meterNumber}}
Avlesningstype
Automatisk Manuell Ukjent

Feil strømanlegg?

Du står ikke oppført som eier på dette strømanlegget i dag.
Ved å fullføre bestillingen godtar du at eierskapet går over til deg.

Ønsker du å knytte bestillingen mot en annen person?
Søk på nytt

{{startDate}}

Skriv inn målerstanden på strømmåleren din.

Postnummer er påkrevd

Målerstand finner du på strømmåleren i din nye bolig. Hvordan strømmåleren ser ut kan variere, men målerstanden bør vises tydelig i form av en tallrekke inne i et felt.

Eksempel på målerstand. På noen målere kan det siste tallet være et desimaltall, og det skal ikke legges inn. Desimaltallet står som regel etter et komma eller inne i et rødt felt.

Adresse er påkrevd

Postnummer er påkrevd

Avtalevilkår:

Ved avtale om levering av Trumf Strømavtale GE Spot gjelder følgende betingelser:

 • Avtalen gjelder for den perioden som er fremforhandlet mellom Innlandskraft/Gudbrandsdal Energi og Trumf. Bestilling av Trumf strømavtale - GE Spot forutsetter medlemskap i Trumf.
 • Ved å bestille Trumf Strømavtale - GE Spot mottar nye kunder en velkomstbonus på 225 kroner per strømavtale (målepunkt). Definisjon av ny kunde vil si å ikke ha hatt strømavtale hos strømselskaper eid av Innlandskraft, herunder Gudbrandsdal Energi og/eller Eidsiva Energi, de siste 12 måneder.
 • Avtalen følger Nord Pool sin spotpris pr. time i det området du bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til innkjøpspris pluss et påslag på 3,75 øre/kWh de første 6 månedene. Etter 6 måneder endres påslaget til 7,5 øre/kWh. Myndighetspålagte el-sertifikater er inkludert. Avtalen har ikke fastbeløp. 
 • En fast medlemsbonus på 2% tilbakebetales kunden og samles på medlemskontoen. Medlemsbonus gis på grunnlag av kundens strømkostnad (betaling for strøm til spotpris og påslag, alt inklusive mva.). Det beregnes ikke bonus på nettleie med tilhørende avgifter. Faktisk oppnådd medlemsbonus i kroner og øre fremkommer tydelig på kundens medlemskonto i Trumf.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Gudbrandsdal Energi AS kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.
 • Avtalen har krav om både AvtaleGiro og eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på kr 49,- for manglende AvtaleGiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kwh, time for time.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Denne avtalen er kun beregnet for Trumf medlemmer, dvs. privat husholdning, og gjelder ikke næringsvirksomhet, sameier, borettslag, idrettslag etc. Kunder som avviker fra dette punktet i vilkåret vil bli fakturert i henhold til vår standard Markedskraft avtale uten forutgående varsel.
 • For at bestilling skal være gyldig kan selve bestillingen kun gjøres av sluttbrukeren selv.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi AS har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbrandsdal Energi AS. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her.
 • Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager.
×

Dette innebærer at jeg vil motta informasjon som blant annet omhandler rimelige strømavtaler, informasjon om nye tjenester, energitips og råd samt invitasjon til sponsoraktiviteter, kundearrangementer eller lignende. Jeg kan til enhver tid melde meg av denne type informasjon i den kanalen hvor jeg mottar denne.

Vennligst godkjenn vilkårene for å fullføre bestillingen.

Skjemaet inneholder feil, vennligst korriger disse før du går videre.

Det er feil i dataene som blir sendt inn Fant ikke gyldig person å knytte bestillingen mot, er personalia skrevet korrekt? Vi hadde problemer med å sende inn skjema
Vennligst prøv på nytt eller kontakt vår kundeservice på 61 29 47 00 om feilen vedvarer.

Bestillingen er vellykket. Referanse:
SFLID-{{powerOrderForm.importRefNumber.id}}.

Takk for din bestilling!

Vi melder ifra til din netteier og ordner det praktiske.

Du vil om kort tid motta en bestillingsbekreftelse. Det tar normalt 14 dager før du blir strømkunde, og du får en bekreftelse på oppstart når dette er meldt til netteier. Dersom vi mangler informasjon, vil du bli kontaktet på e-post.

Vi ønsker deg en fin dag videre!

Kundeopplysninger

Navn
{{powerOrderForm.firstname}} {{powerOrderForm.lastname}}
Fødselsdato
{{powerOrderForm.birthDate | date:'dd.MM.yyyy'}}
Fakturaadresse
{{selectedSuggestedMeteringPoint.fulladdress}} {{invoiceNew.street}} {{invoiceNew.housenumber}}{{invoiceNew.houseletter}}, {{invoiceNew.zipcode}} {{invoiceNew.city}}
Telefonnummer
{{powerOrderForm.mobileNumber}}
E-post
{{powerOrderForm.email}}

Boligen

Målepunkt-ID
{{selectedSuggestedMeteringPoint.ean}}
Adresse
{{selectedSuggestedMeteringPoint.fulladdress}}
Dato for overtakelse
{{startDate}}
Avlesningstype
Automatisk Manuell Ukjent
Målerstand
{{meterReading}}
Strømavtale
Trumf Strømavtale - GE Spot