Strømbestilling GE Minispot

Steg 1:
Litt info om deg

Steg 2:
Se over og bekreft

Steg 3:
Ferdig

Info om deg:

*

Mobiltelefonnummer er påkrevd

*

Fornavn er påkrevd

*

Etternavn er påkrevd

(dd.mm.åååå) *
. .

Fødselsdato er påkrevd

*

E-post er påkrevd

Adressen til boligen hvor du ønsker å bestille strøm:

Gatenavn er påkrevd

Postnummer er påkrevd

Skjemaet inneholder feil, vennligt korriger disse før du går videre.

Vi fant deg ikke i folkeregisteret. Legg inn ditt fødselsnummer eller sjekk om navn og fødselsdato er skrevet inn riktig.

Det ser ut til å være flere med ditt navn født på samme dag

Vi trenger derfor ditt fødselsnummer for å identifisere deg:

Vi har identifisert deg, men andre mangler i skjema forhindrer oss fra å gå videre

Spørsmål?
Kontakt vårt kundesenter på tlf 61 29 47 00 eller send e-post til marked@ge.no.

Vi finner ingen måler på denne adressen som er registrert i ditt navn.

Noen tips:
- Er måleradressen skrevet riktig? Sjekk gjerne måleradressen på faktura fra nåværende leverandør.
- Skal du overta en måler som står i en annen persons navn? Fyll inn målernummer i feltet under.

Spørsmål?
Kontakt vårt kundesenter på tlf 61 29 47 00 eller send e-post til marked@ge.no.

Det oppstod en ukjent teknisk feil ved søk på personalia ved søk på målernummer

Vennligst sjekk om feltene i skjema er skrevet korrekt og prøv på nytt. Om feilen vedvarer, ta kontakt med vårt kundesenter på 61 29 47 00.

Vi fant følgende strømanlegg:

Strømanleggseier
{{suggestedMeteringPoint.owner}}
Målepunkt-ID
{{suggestedMeteringPoint.ean}}
Adresse
{{suggestedMeteringPoint.fulladdress}}
Målernummer
{{suggestedMeteringPoint.meterNumber}}
Avlesningstype
Automatisk Manuell Ukjent

Feil strømanlegg?

Du står ikke oppført som eier på dette strømanlegget i dag.
Ved å fullføre bestillingen godtar du at eierskapet går over til deg.

Ønsker du å knytte bestillingen mot en annen person?
Søk på nytt

{{startDate}}

Skriv inn målerstanden på strømmåleren din.

Postnummer er påkrevd

Målerstand finner du på strømmåleren i din nye bolig. Hvordan strømmåleren ser ut kan variere, men målerstanden bør vises tydelig i form av en tallrekke inne i et felt.

Eksempel på målerstand. På noen målere kan det siste tallet være et desimaltall, og det skal ikke legges inn. Desimaltallet står som regel etter et komma eller inne i et rødt felt.

Adresse er påkrevd

Postnummer er påkrevd

Avtalevilkår:

GE Minispot er en spotprisavtale uten bindingstid. Som prisgrunnlag brukes Nord Pool (kraftbørsen) sin spotpris der hvor strømanlegget er. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Du finner til enhver tid oppdatert prisinformasjon på Min Side.

Avtalen gjelder kun for privatkunder og kan ikke bestilles til næringsvirksomhet. For at bestillingen skal være gyldig må bestillingen være gjort av sluttbrukeren selv.

I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.

PRIS

GE Minispot har et påslag på 1,0 øre/kWh på Nord Pool sin spotpris og et månedlig fastbeløp på 39 kr/mnd. Det garanteres at påslaget ikke vil endres i løpet av de første 6 måneder av leveransen. Ved eventuelle endringer av påslag etter 6 måneder eller endring av fastbeløp vil dette bli varslet via e-post og på Min Side 14 dager før endringen trer i kraft.

Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kwh, time for time.

FAKTURERING

Avtalen faktureres månedlig og etterskuddsvis. Som standard sendes faktura via e-post til din oppgitte e-postadresse. Dersom du ønsker å opprette betalingsavtaler som eFaktura og Avtalegiro gjør du dette enkelt via Min Side. Dersom du heller ønsker papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr. 49,-.

GE Minispot faktureres ut fra timesverdiene i henhold til forbruket ditt. Dersom du ikke har timesmåler brukes beregnede timesverdier fra din netteier.

Gudbrandsdal Energi AS har avtale med de fleste netteiere i Norge om gjennomfakturering av nettleie. Nettleien vil da bli fakturert på samme faktura som strømforbruket. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her

LEVERANSE

Ved bestilling aksepterer du at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av Gudbrandsdal Energi AS minimum 2 virkedager før byttedato.

Dersom vi mottar melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på disse for at du skal unngå leveringspliktig strøm, som kan bli uforholdsmessig dyrt.

PERSONVERN

Gudbrandsdal Energi AS tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring som du kan lese her.

For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.

×

Dette innebærer at jeg vil motta informasjon som blant annet omhandler rimelige strømavtaler, informasjon om nye tjenester, energitips og råd samt invitasjon til sponsoraktiviteter, kundearrangementer eller lignende. Jeg kan til enhver tid melde meg av denne type informasjon i den kanalen hvor jeg mottar denne.

Vennligst godkjenn vilkårene for å fullføre bestillingen.

Skjemaet inneholder feil, vennligst korriger disse før du går videre.

Det er feil i dataene som blir sendt inn Fant ikke gyldig person å knytte bestillingen mot, er personalia skrevet korrekt? Vi hadde problemer med å sende inn skjema
Vennligst prøv på nytt eller kontakt vår kundeservice på 61 29 47 00 om feilen vedvarer.

Bestillingen er vellykket. Referanse:
SFLID-{{powerOrderForm.importRefNumber.id}}.

Takk for din bestilling!

Vi melder ifra til din netteier og ordner det praktiske.

Du vil om kort tid motta en bestillingsbekreftelse. Det tar normalt 14 dager før du blir strømkunde, og du får en bekreftelse på oppstart når dette er meldt til netteier. Dersom vi mangler informasjon, vil du bli kontaktet på e-post.

Vi ønsker deg en fin dag videre!

Kundeopplysninger

Navn
{{powerOrderForm.firstname}} {{powerOrderForm.lastname}}
Fødselsdato
{{powerOrderForm.birthDate | date:'dd.MM.yyyy'}}
Fakturaadresse
{{selectedSuggestedMeteringPoint.fulladdress}} {{invoiceNew.street}} {{invoiceNew.housenumber}}{{invoiceNew.houseletter}}, {{invoiceNew.zipcode}} {{invoiceNew.city}}
Telefonnummer
{{powerOrderForm.mobileNumber}}
E-post
{{powerOrderForm.email}}

Boligen

Målepunkt-ID
{{selectedSuggestedMeteringPoint.ean}}
Adresse
{{selectedSuggestedMeteringPoint.fulladdress}}
Dato for overtakelse
{{startDate}}
Avlesningstype
Automatisk Manuell Ukjent
Målerstand
{{meterReading}}
Strømavtale
GE Minispot